TR / EN İletişim
Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Planı

Artan teknoloji ve bununla koşut giden toplumsal değişme günümüz insanlarının daha çok problemle karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. İnsanlar artan bu sorunların bazılarıyla tek başlarına mücadele edebilirken, bazılarıyla ise edememektedirler. Bazı problemler tam olarak analiz edilemediğinden veya doğru başa çıkma tekniklerinin bilinememesinden dolayı çözümsüz kalmaktadır.

İşte bu çözümsüz kalan problemlerin çözümünde psikolojik danışmanlık, sorunların daha iyi analiz edilip, etkin çözümlerin bulunmasında size rehberlik edecektir.

Psikolojik Danışmanın öneminin farkında olan her bireyin yapmaktan kaçınamayacağı bu harcamalar bilinmez ve karmaşık olmaktan çıkmakta, plan sahibi hangi uygulamayı hangi fiyata, hangi kalite standardında alacağını bilmektedir.

Benefit Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Planı, Türkiye çapında Üst Düzeydeki uzmanlardan bu hizmeti, ilk seansı ücretsiz, diğer seanslarda %30’a varan indirim ile almanızı sağlamaktadır. Devam eden seans indirimlerinde herhangi bir adetsel sınırlama yoktur.